ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

Învãtãmântul superior se organizeazã în douã forme: învãtãmânt superior de scurtã duratã (3 ani) si învãtãmânt superior de lungã duratã (4-6 ani), ambele desfãsurându-se atât prin cursuri de zi, cât si seral sau fãrã frecventã. Ambele forme de învãtãmânt superior presupun un concurs de admitere, la care pot participa absolventii de liceu cu diplomã de bacalaureat.
* Învãtãmântul superior de scurtã duratã este organizat în colegii universitare, în cadrul institutiilor de învãtãmânt universitar de lungã duratã si cuprinde profilurile:
universitar, tehnic, economic, medical, sportiv. Studiile superioare de scurtã duratã se încheie cu un examen de absolvire si obtinerea diplomei ce specificã specializarea dobânditã. Absolventii cu diplomã ai colegiilor universitare pot continua studiile în învãtãmântul superior de lungã duratã, dupã un concurs de admitere, în cadrul profilului studiat initial sau apropiat. Cei admisi, dupã examene de diferentã, sunt înscrisi în anul III al învãtãmântui superior de lungã duratã.
* Învãtãmântul superior de lungã duratã cuprinde urmãtoarele profiluri de studiu: universitar si pedagogic, tehnic, agricol, economic, medico-farmaceutic, juridic, artistic.
Studiile universitare de lungã duratã se finalizeazã cu un examen de licentã si obtinerea titlului de licentiat în profilul si specializarea urmatã. Absolventii cu diplomã de licentã pot urma o a doua specializare universitarã, fãrã concurs de admitere, însã în regim cu taxã.
CONTACTE: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, nr. 39

Copyright © 2011 AEDERM.org | All rights reserved

Powered by MaxPro & Ion - maxoftable@gmail.com